Công ty T.C Thảo cần tuyển dụng lao động phổ thông và nhân viên giao hàng